تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

پارامترهای تحلیل اقلیمی

  • دوست گرامی هر تحلیلی بر اساس هدف تعیین شده صورت می گیرد اما در این بین تعدادی از شاخص های تحلیل کاربرد زیادی دارند ولی شاخص های تحلیلی دیگری نیز در ارزیابی ها مد نظر قرار می گیرد که در مطلب ذیل بدان اشاره می شود. 

  شاخص دما:  

  • میانگین دمای خشک 
  • میانگین دمای حداقل 
  • میانگین دمای حداکثر 
  • میانگین دمای نقطه شبنم 
  • اختلاف دمای حداکثر و حداقل  
  • تعداد روزهای یخبندان 
  • تعداد روزهایی که دما حداکثر ، مساوی 30 یا بیشتر از آن باشد 
  • تعداد روزهایی که دما حداقل ، مساوی 21 یا بیشتر از آن باشد 
  • دمای حداقل مطلق 
  • دمای حداکثر مطلق 
  • و نسبت به موضوع تحقیق سایر پارامترها نیز در کنار شاخص های فوق گنجانده می شود. 


  این مطلب تا کنون 168 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : دمای ,حداکثر ,شاخص ,
  پارامترهای تحلیل اقلیمی

پیشبینی از تاریخ: 25مهر تا 30مهر 93

  پیش بینی بارش های کشور توسط سازمان هواشناسی ار ۲۵ مهر تا ۳۰ مهر ۹۳:

  جمعه:بارش باران در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و کردستان و کرمانشاه و ایلام و لرستان و همدان و مرکزی و اصفهان و چهارمحال وبختیاری و کهکیلویه وبویراحمد و خوزستان و گیلان و تهران  و قزوین و قم و سمنان و گلستان و خراسان شمالی و خراسان رضوی و خراسان جنوبی و یزد و شمال فارس(شدت بارش در جنوب آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه و ایلام و لرستان و چهارمحال وبختیاری و شمال شرق خوزستان خواهد بود و بارش تا 50 م م پیشبینی میگردد)

  شنبه:بارش پراکنده باران در برخی مناطق کل استان های کشورجز سیستان وبلوچستان و هرمزگان و جنوب فارس و کرمان(شدت بارش در برخی نواحی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و کردستان و زنجان و چهارمحال وبختیاری و خراسان شمالی  خواهد بود و بارش تا 15 م م پیشبینی میگردد)

  یکشنبه:رگبار باران در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و کردستان و گیلان و غرب مازندران و بارش پراکنده در کرمانشاه و ایلام و همدان و لرستان(شدت بارش در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و شمال کردستان و گیلان و غرب مازندران خواهد بود و بارش در برخی مناطق تا 100 م م پیشبینی میگردد)

  دوشنبه:رگبار باران و در ارتفاعات بارش برف در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و کردستان و کرمانشاه و ایلام و لرستان و همدان و قزوین و البرز و تهران و قم و خوزستان و چهارمحال وبختیاری و اصفهان گیلان و مازندران و بارش پراکنده در گلستان و بوشهر و شمال فارس و کهکیلویه وبویراحمد و خراسان شمالی(شدت بارش در  آذربایجان غربی و  آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و کردستان و کرمانشاه و ایلام و همدان و لرستان و شمال خوزستان و گیلان و شمال قزوین خواهد بود و بارش تا 100 م م پیشبینی میگردد)

  سه شنبه:بارش باران و در ارتفاعات بارش برف در کل استان های کشور به جز سیستان وبلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی و هرمزگان و جنوب فارس(شدت بارش در چهارمحال وبختیاری و لرستان وخوزستان و غرب اصفهان و جنوب مرکزی خواهد بود و بارش در برخی مناطق تا 50 م م پیشبینی میگردد)

  چهارشنبه:بارش باران در خراسان شمالی و خراسان رضوی و خراسان جنوبی و بارش پراکنده در شرق یزد.


  این مطلب تا کنون 201 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : بارش ,آذربایجان ,خراسان ,کردستان ,غربی ,پیشبینی ,آذربایجان غربی ,پیشبینی میگردد ,آذربایجان شرقی ,بارش پراکنده ,چهارمحال وبختیاری ,
  پیشبینی از تاریخ: 25مهر تا 30مهر 93

سری های زمانی در آب و هواشناسی

  سری های زمانی اقلیم بر اساس تعداد ،عامل و رفتار آنها به ۷ دسته زیر تقسیم میشوند :

  سری زمانی یک متغیره ( univariate series or single time series ) :

  سری زمانی یک متغیره ، مقادیر اندازه گیری شده یک پارامتر در زمانهای متوالی در یک محل خاص است. مثلا در یک ایستگاه بارانسنجی ، مقادیر اندازه گیری شده بارندگی ، سری زمانی اقلیمی یک متغیره است.

   سری زمانی چند متغیره ( multiple time series ) :

  اگر یک شبکه ایستگاه بارانسنجی داشته باشیم ، مجموع سری های زمانی بارندگی یک سری زمانی چند متغیره خواهد بود. سری زمانی چند متغیره میتواند از ترکیب چند پارامتر تشکیل شود. برا ی مثال درجه حرارت و تبخیر در دو ایستگاه مختلف سری زمانی چند متغیره است.

  سری زمانی با قاعده و بی قاعده  regularly and irregularly spaced time series )

  اغلب سریهای زمانی در فواصل زمانی با قاعده مثل روز ، هفته ، سال و … تعریف میشوند. در بعضی حالات خاص سری های زمانی در فاصله های زمانی بی قاعده تعریف میشوند مثل کیفیت آب در لحظه های طغیان رودخانه . بیشتر روشهای سری زمانی برای حالت باقاعده تعریف شده اند اما روشهایی نیز برای سری های زمانی بی قاعده وجود دارد.

  سری های زمانی ایستا و نا ایستا ( stationary and nonstationary time series ) :

  سریهای زمانی را ایستا گویند که فاقد روند ، شیفت یا دوره باشد. این حالت زمانی است که پارامتر های مثل میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باقی بمانند. در غیر اینصورت ناایستا هستند. بطور معمول در مقیاس بزرگ ( large scale ) سریهای زمانی اقلیمی بصورت ایستا تعریف میشوند اما در مقیاس کوچکتر از یک سال ( هفتگی ، ماهانه ) بعلت تغییرات فصلی ، سریها اغلب بصورت ناایستا هستند.

  سریهای مستقل و وابسته ( uncorrelated and correlated time series) :

  در یک سری زمانی اگر هر رکورد با رکورد قبلی خود بصورت خطی وابسته باشد سری ، خود همبسته نامیده میشود. اگر متغیر y در یک زمان مشخص مثل t با متغیر x در همان زمان بطور خطی وابسته باشد آنگاه سری زمانی را همبسته متقابل گویند. مثلا در دو ایستگاه مجاور و نزدیک به هم (هم شرط) انتظار میرود رابطه ای بین میزان بارندگی دو ایستگاه وجود داشته باشد. اما هرچه فاصله بین ایستگاهها بیشتر باشد قاعدتا معنی دار بودن رابطه کمتر میشود.

  سری های زمانی متناوب ( intermittent time series ) :

  یک سری زمانی هنگامی متناوب نامیده میشود که متغیرهای مشاهده شده آن در طول زمان شامل مقادیر صفر و غیر صفر باشد. بارندگی مشاهده شده در یک ایستگاه بارانسنجی اغلب متناوب است. در فواصل بزرگتر مانند سال ممکن است نامتناوب باشد. گرچه در مناطق خشک و نیمه خشک حتی سری زمانی ماهانه و سالانه بارندگی هم متناوب دیده شده است.

  سری زمانی قابل شمارش ( counting time series ) :

  اگر متغیر مورد نظر ، نتیجه شمارش وقایع رخ داده باشد سری زمانی را قابل شمارش گویند مثل تعداد روزهای یخبندان ، تعداد روزهای بارانی و … .

  تحلیل سریهای زمانی ابزار مناسبی است که در مدلسازی ریاضی ، پیش بینی وقایع آینده ، آشکارسازی روند و بررسی پرش در اطلاعات اقلیمی و همچنین بازسازی داده های گمشده و گسترش اطلاعات بکار میرود.

  وجود روند در سری های زمانی هیدرومتئورولوژیکی ممکن است ناشی از تغییرات تدریجی طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیتهای بشر باشد. اثبات وجود روند معنی دار در یک سری زمانی بارندگی به تنهایی نمی تواند دلیلی قاطع بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد، اما فرض رخداد آنرا تقویت می کند. این این امر ناشی از متعدد بودن عوامل کنترول کننده سامانه اقلیم می باشد.

  جهت تحلیل روند سری های زمانی از روشهای آماری متعددی میتوان استفاده کرد که این روشها در دو دسته کلی روشهای پارامتری و ناپارامتری قابل تقسیم بندی میباشند.

  منبع:http://climatology.ir


  این مطلب تا کنون 138 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : زمانی ,series ,time ,متغیره ,ایستگاه ,بارندگی ,time series ,سریهای زمانی ,ایستگاه بارانسنجی ,تعریف میشوند ,قابل شمارش ,
  سری های زمانی در آب و هواشناسی

تحلیل کلی جو

  با توجه به مدلهای کنونی و روزهای آتی نکات زیر قابل برداشت است:

   

  ۱- با توجه به باد تراز۲۵۰هکتوپاسکال موقعیت مکانی فعالیت جت جنب حاره کمربند ۴۰ شمالی بوده و تاثیر چندانی بر جو ایران ندارد.

  ۲- با توجه به باد تراز ۲۵۰ بواسطه عبور سامانه کم ارتفاعی از فراز روسیه ,شاهد شکلگیری ناوه ایی در شمالشرق ایران خواهیم بود که برای ایران پیامدهای زیادی ندارند.

  ۳- با توجه به آرایش خطوط کنتوری تراز۵۰۰هکتوپاسکال اثرات این ناوه در شمالشرق ایران بشکل ضعیفتری قابل درک است.

  ۴- با توجه به آرایش خطوط کنتوری , تقویت و گسترش پشته پر ارتفاع جنب حاره ایی بر فراز ایران بخصوص نیمه غربی و دامنه های زاگرس طی روزهای آتی پیش بینی می شود.

  ۵- با توجه به آرایش خطوط همدمای تراز ۸۵۰ فرارفت دما برروی سرتاسر دامنه های زاگرس و نیمه غربی و جنوبغربی و شمالغربی محسوس تر از سایر نقاط کشور خواهد بود.

  ۶- با توجه به توزیع رطوبت ۸۵۰ ,رطوبت خوبی در سطح فلات ایران بجز سواحل شمالی و جنوبی دیده نمی شود .

  ۷- با توجه به میدان باد تراز۸۵۰ و سطح زمین کما کان تداوم بادهای ۱۲۰روز با شدت و ضعف در نیمه شرقی و  بادهای شمالغربی و غربی برروی نیمه غربی ایران و کشور عراق نیز قابل درک است.

  ۸- با توجه به نقشه توزیع فشار سطح زمین در حال حاضر غالب مناطق ایران بجز سواحل شمالی تحت استیلای زبانه کمفشار جنوبی (انتقال خط همفشار۱۰۰۴ به سواحل شمالی)قرار دارد که طی روزهای آتی بدلیل نفوذ زبانه پرفشار نسبی به نیمه شمالی کشور محدود به مناطق مرکزی و جنوبشرقی و جنوبغربی و غربی خواهد شد.

  ۹- با توجه به میزان آب قابل بارش و شاخص همرفتی و ناپایداری انرژی قابل دسترس کما کان سواحل شمالی و جنوبی ایران از پتانسیل متوسطی برخوردارند و در سایر فلات ایران بسیار ضعیف خواهد بود.

  نتیجه: کما کان رخداد دما های نزدیک به رکوردهای این موقع از سال در نیمه غربی و جنوبغرب و کاهش چند درجه ایی دما در سواحل شمالی و شمالشرق و رخداد بارشهای نقطه ایی در سواحل شمالی و جنوبی و ارتفاعات (مازندران – شمال سمنان – گلستان – خراسان شمالی – جنوب کرمان و هرمزگان)و رخداد پدیده گردوحاک در نیمه شرقی و تداوم پدیده شرجی در بخش جنوبی استان خوزستان پیش بینی می شود.

  تذکر: دمای بالای فلات تبت و شبه جزیره عربستان هم قابل ملاحظه هستند.

   

  میدان باد تراز۲۵۰هکتوپاسکال

   


  این مطلب تا کنون 117 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : توجه ,شمالی ,نیمه ,سواحل ,قابل ,غربی ,سواحل شمالی ,نیمه غربی ,آرایش خطوط ,نیمه شرقی ,فلات ایران ,
  تحلیل کلی جو

دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

  این کتاب می تواند برای علاقه مندان و کاربران سیستم های اطلاعات جغرافیایی بسیار سودمند باشد و آنها را قادر سازد تا با دریافتی روشن و صریح از مطالب مرتبط با GIS به ساده ترین صورت کسب اطلاعات فنی نمایند و به عنوان یک منبع آموزشی معتبر در دسترس دانشجویان و علاقه مندانی قرار گیرد که بخشی از تخصص شان به آگاهی درباره GIS نیازمند است.

  نویسندگان: یان هایوود، سارا کورنلیوس، استیو کارور  __  برگردن: گیتی تجویدی

   

  book

   

  فهرست

  اصول جی آی اس

  داده های مکانی

  مدل سازی داده های مکانی

  مدیریت داده های توصیفی

  درون داد و ویرایش داده ها

  تحلیل داده ها

  مشخصات

  فرمت کتاب: PDF
  تعداد صفحات: ۱۴۰
  حجم فایل: ۶۴ مگابایت
  تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
  منبع: مپ تری دی

  ینک های دانلود

  دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی – ۶۴ مگابایت

  رمز فایل: map3d.ir


  این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : داده ,اطلاعات ,سیستم ,کتاب ,اطلاعات جغرافیایی ,
  دانلود کتاب مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

بروز رسانی تصاویر گوگل ارث و گوگل مپ

  گوگل اعلام کرد که با استفاده از عکس های با کیفیت و رزلوشن بالای به دست آمده از ماهواره Landsat 8 ناسا اپلیکیشن های نقشه خود را به روز رسانی کرده است؛ بدان معنا که سرویس های مپس و ارث حالا حاوی تصاویر شارپ تر و با جزئیات بیشتر هستند. گفتنی است آخرین بار در سال 2013 میلادی بود که تصاویر ماهواره ای مربوط به سرویس مپس و ارث به روز رسانی شد. در آن زمان، گوگل از عکس هایی استفاده کرد که توسط ماهواره ضعیف تر Landsat 7 به دست آمده بودند و به خاطر نقص سخت افزاری که در سال 2003 در این ماهواره به وجود آمد، بخش هایی از نقشه جهان به خاطر فقدان داده حاوی نواحی خالی زاویه دار بود. 

  گوگل اعلام کرده نقشه جدیدش با استفاده از تقریبا یک پتابایت داده تهیه شده که مشتمل بر 700 تریلیون پیکسل است. اما این شرکت از آن جهت توانسته داده های ناسا را در آپدیت تازه اش به خدمت بگیرد که سازمان یاد شده در همکاری با مرکز تحقیقات جغرافیایی ایالات متحده آمریکا دیتابیس مربوط به Landsat را به صورت متن باز درآورده تا هرکسی که می خواهد از آن استفاده کند.

  به این ترتیب کلیه عکس های گرفته شده با استفاده از اینترفیس برنامه نویسی Earth Engine قابل دسترس خواهند بود و دانشمندان نیز قادر خواهند بود که از آنها برای مطالعه تغییرات آب و هوایی مقیاس بزرگ در دنیا و دنبال نمودن شیوع بیماری ها استفاده می کنند.

  برای تماشای عکس های جدید می توانید لایه ماهواره ای در Google Maps را فعال نمایید یا اینکه جدیدترین نسخه از  Google Earth را دریافت کنید.

   


  این مطلب تا کنون 29 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : استفاده ,گوگل ,ماهواره ,داده ,تصاویر ,نقشه ,گوگل اعلام ,
  بروز رسانی تصاویر گوگل ارث و گوگل مپ

تعیین درصد در ایستگاههای سینوپتیک یا تبخیرسنجی

  دوستان برای محاسبه نم نسبی در ایستگاه ، ابتدا دمای خشک و تر را از دماسنج های تعبیه شده در داخل جعبه اسکرین قرائت می کنیم و میزان دما را یادداشت نموده و نسبت به تعیین نم نسبی به قرار زیر اقدام می کنیم:

   

  1ـ قرائت دمای خشک و ثبت  آن 

  2- قرائت دمای تر و ثبت آن

   3ـ محاسبه اختلاف دمای خشک و تر 

  4- قرار دادن مقادیر ثبت شده در جدول محاسبه نم نسبی

  در این جدول ؛ ابتدا مقدار دمای خشک را در ستون افقی پیدا کرده و اختلاف بین دمای تر و خشک را در ستون عمودی مشخص می کنیم و محل تلاقی آنها عدی را نشان می دهد که نم نسبی محل ایستگاه می باشد که در تصویر شماتیک زیر آورده شده است. 

  ابر <a href= و مِه از چه چیز تشکیل شده اند؟" align="absMiddle" />

   در روش جدید سنسورهای رطوبت وجود دارد که عملاً میزان رطوبت را بر روی دیتالاگرها نشان می دهد و می توان به راحتی از آن استفاده نمود و حتی داده های ایستگاهها را بر روی کامپیوتر شخصی و سرورهای تعبیه شده ملاحظه نمود.


  این مطلب تا کنون 133 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : دمای ,نسبی ,کنیم ,محاسبه ,قرائت ,قرائت دمای ,
  تعیین درصد در ایستگاههای سینوپتیک یا تبخیرسنجی

دانلود آموزش برنامه نویسی متلب ویژه دانشجویان نقشه برداری

مقیاس های اندازه گیری در آمار

  جناب احمدی عزیز این هم مطلبی که خواسته بودید امیدورارم به دردتون بخوره 

  مقیاس های اندازه گیری در آمار 

  1- اندازه گیری اسمی : جزو مقیاس های کیفی به حساب می آیند و ساده ترین شاخص اندازه گیری می باشند. در این روش می توان اشیاء و رویدادها را بر حسب نوع ؛‌طبقه بندی نماییم به عنوان مثال بارش یک ایستگاه را بر اساس مقدار و نوع آن به دو گروه یک و دو و ... طبقه بندی کرده و تحلیل می کینم 

  2- اندازه گیری ترتیبی یا رتبه ای : در صورتی که بتوانیم نتایج اندازه گیری را به ترتیب در یک مقیاس قرار دهیم اندازه گیری ترتیبی انجام داده ایم. این مقیاس قادر به ارائه اندازه  و میزان داده ها نیست و تنها بیانگر مشاهدات از کمترین تا بیشترین می باشد. مثال اگر داده های بارش را طبقه بندی نماییم و این طبقه بندی را با عناوین بسیار زیاد ؛‌زیاد ؛‌ تا حدی زیاد ؛‌ نرمال ؛ ‌تا حدی کم ؛‌ کم  و بسیار کم نشان دهیم مقیاس ترتیبی و رتبه ای را انجام داده ایم. 

  3- اندازه گیری فاصله ای : این نوع مقیاس ؛‌ویژکیهای مقیاس اسمی و رتبه ای را داراست با این تفاوت که در یک متغیر با مقیاس فاصله ای به ارزشهای آن ؛‌نمره های عددی تعلق می گیرد. ثبت دما در ایستگاهها نشان دهنده مقیاس فاصله ای هستند ولی هر کدام یک عدد هستند که توسط دیده بانان ثبت شده است. 

  4- اندازه گیری نسبی: در اندازه گیری نسبی فاصله ها مثل مقیاس فاصله ای ؛‌ از پیوستگی برخوردارند و صفر واقعی نیز دارند. اعداد روی مقیاس نسبی نه تنها رتبه  داده ها بلکه تفاوت نسبی آنها را نیز نشان می دهند به عنوان مثال می توان داده های بارش و جریان در عنوان نمود که هر دو عدد صفر را دارا هستند و در صورتی که مقداری برای آنها در یک ایستگاه ثبت شده باشد نسبت آنها را با داده ای قبلی ثبت شده نشان می دهد.    

  لازم به توضیح است چنانچه به نرم افزار SPSS تسلط داشته باشید همه این موارد را در آن می توانید انجام دهید در غیر این صورت EXCEL‌بهترین گزینه برای شما خواهد بود. موفق باشید.


  این مطلب تا کنون 214 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : مقیاس ,اندازه ,گیری ,داده ,فاصله ,نشان ,اندازه گیری ,مقیاس فاصله ,گیری نسبی ,انجام داده ,عنوان مثال ,
  مقیاس های اندازه گیری در آمار

دانلود نرم افزار اندروید Handy GPS

  با استفاده از این برنامه کاربردی قادر خواهید بود تا مختصات دقیق (3 متر) موقعیت خود را با استفاده از آنتن جی پی اس موجود در گوشی هوشمند خود بصورت UTM و یا بصورت طول و عرض ژئودتیک دریافت نمایید.

  همچنین میتوانید این مختصات را در حافظه دخیره نموده و آن را در روی نقشه های گوگل مشاهده نمایید.

  از دیگر قابلیت های این نرم افزار پیدا نمودن محل با استفاده از مختصات معلوم می باشد.

  دیگر قابلیت ها :
  :one:مشاهده وضعیت ماهواره ها

  :two:مشاهده موقعیت فعلی دستگاه بر روی نقشه های گوگل

  :three:پشتیبانی از قطب نمای مغناطیسی

  :four:نمایش مختصات ژئودتیکی به سه صورت درجه و دقیقه اعشاری - درجه و دقیقه ساعتی - درجه و دقیقه و ثانیه

  :five:دارای مبدل مختصات از UTM به طول و عرض ژئودتیکی و بلعکس

  :six:قابلیت ارسال مستقیم مختصات و اشتراک آن

  :seven:نمایش دقت مسطحاتی اندازه گیری

  :eight:قابلیت تنظیم بیضوی مبنا

  :nine:قابلیت خروجی گرفتن از نقاط برداشتی همچون یک جی پی اس دستی واقعی با فرمت های استاندارد

  :red_circle::large_blue_circle::red_circle::large_blue_circle::red_circle::large_blue_circle::red_circle::large_blue_circle::red_circle::large_blue_circle::red_circle::large_blue_circle:

  فرمت فایل : apk

  حجم فایل : 617 کیلوبایت

  :point_down::point_down::point_down::point_down::point_down:

  http://goo.gl/iztS0W


  این مطلب تا کنون 34 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : circle ,large ,مختصات ,blue ,قابلیت ,down ,blue circle ,large blue ,circle large ,point down ,down point ,
  دانلود نرم افزار اندروید Handy GPS

روش آماری-تحلیل فراوانی ها

  آقای احمدی عزیز مطلبی که در زیر ارائه می شود شاید بتواند مشکل شما را که سئوال نموده بودید حل کند در صورت وجود مشکل مجدداً‌ ایمیل بزنید:

  تحلیل فراوانی داده های اقلیمی ، تحلیلی است که بر روی تعداد تکرار (یا مشاهده) داده ها در متغیر صورت می گیرد.به دلیل اینکه بررسی و مطالعه تک تک فراوانی ها و درصد فراوانی ها مشکل و زمان بر بوده و جمع بندی آن نیز می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد معمولاً داده های مورد نظر ظبقه بندی شده و سپس فراوانیها  ودرصد آنها برای داده ها محاسبه شده و تفسیر می گردند.

  معمولاً برای محاسبه فاصله طبقات داده ها از رابطه زیر استفاده می شود:

  K=1+3.3logN

  k= فاصله طبقات

  N= تعداد کل مشاهدات

  Log= لگاریتم

   


  این مطلب تا کنون 162 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : داده ,فراوانی ,مشکل ,فاصله طبقات ,تحلیل فراوانی ,
  روش آماری-تحلیل فراوانی ها

دانلود جزوه مبانی سیستم های اطلاعات مکانی GIS عباسپور

  سیستم: مجموعه ای محدود از اجزا یا فعالیت های مرتبط که جهت رسیدن به یک هدف مشترک در یک محیط با هم تعامل نمایند.
  سیستم اطلاعاتی: سیستمی است که در آن، مجموعه ای از فرآیندها بر روی داده های خام جهت فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اعمال می شود.
  اطلاعات مکان مرجع، یک پدیده را در یک زمان و مکان خاص توصیف می کنند.
  سیستم اطلاعات مکانی: مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، داده ها، متخصصین و مدل ها (الگوریتم ها) جهت اخذ، ذخیره، بازیابی، بهنگام سازی، پردازش، تجزیه و تحیلی، انتقال، نمایش و کاربرد داده های مکانی جهت حمایت از تصمیم گیری برای حل یک مشکل می باشد.

  فهرست

  مقدمه – آشنایی با اطلاعات مکانی

  فصل اول – دید کلی از سیستم های اطلاعات مکانی

  فصل دوم – ورودی داده ها و خروجی اطلاعات

  فصل سوم – مدل سازی و طراحی سیستم های اطلاعات مکانی

  فصل چهارم – کنترل کیفیت داده ها در سیستم های اطلاعات مکانی

  مشخصات

  فرمت کتاب: PDF
  تعداد صفحات: ۷۳
  حجم فایل: ۲۲ مگابایت
  جزوه بصورت رنگی و باکیفیت بالا
  تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
  منبع: مپ تری دی

  لینک های دانلود

  دانلود جزوه مبانی سیستم های اطلاعات مکانی GIS عباسپور – ۲۲ مگابایت

   


  این مطلب تا کنون 47 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : اطلاعات ,سیستم ,مکانی ,داده ,اطلاعات مکانی ,مبانی سیستم ,تصمیم گیری ,
  دانلود جزوه مبانی سیستم های اطلاعات مکانی GIS عباسپور

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236753
 • بازدید امروز :201764
 • بازدید داخلی :47586
 • کاربران حاضر :110
 • رباتهای جستجوگر:175
 • همه حاضرین :285

تگ های برتر امروز

تگ های برتر